Assistans har nu blivit beviljad med 21,25 Tim/vecka sedan den 17/7. Den 31/8 började en go tjej som heter Mana som är hos mig 4tim/dag månd-fred. Resterande tid tar Kenneth.🙏👌💖

Äntligen!