Svaret=Negativt Som jag trodde bara en liten förkylning. Så skönt💖👍